Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

implantaat kroon

WAT IS EEN IMPLANTAAT KROON?

Kronen zijn bedoeld als duurzame vervangers voor tanden of kiezen. Een kroon is een kapje, van metaal of porselein (of een combi van beide materialen) gemaakt, dat precies over de door de tandarts afgeslepen tand past. Het kapje zit op de tand vast door middel van een soort lijm. Als iemand niet voldoende eigen tand meer heeft om de kroon op de afgeslepen tand te plaatsen, kan ervoor worden gekozen de tand te verwijderen en een implantaat te plaatsen waarop de kroon wordt bevestigd. 

Door een kroon te plaatsen krijgt de tand zijn oorspronkelijke vorm weer terug. Die wordt door ons tandtechnisch laboratorium heel precies nagemaakt. Doordat we keramische materialen gebruiken wordt een heel natuurlijke uitstraling verkregen. Sommige mensen willen graag een edelmetaal. Ook daarin kunnen wij voorzien.

traject implantaat kroon

Een behandeling voor een kroon neemt nogal wat tijd in beslag en u zult dan ook vaker een afspraak moeten maken om tot het gewenste resultaat te komen. Omdat een implantaat vast moet groeien aan het bot, moet men op de genezing daarvan wachten. Meestal maakt men een noodvoorziening voor de periode waarin het implantaat zich vast moet gaan zetten. De vorm van deze noodvoorziening hangt sterk af van de situatie, dit kan namelijk een noodkroon zijn maar de tandarts kan ook besluiten dit op te vangen door een tijdelijk plaatje te plaatsen. De kroon wordt op dezelfde manier vervaardigd als een normale kroon, en kan van dezelfde materialen gemaakt worden.

Werkwijze bij Implantaatkroon 

Alle implantaat werkstukken vragen om een goede planning en nauwe samenwerking tussen de kaakchirurg, implantoloog, tandarts, tandprotheticus en de tandtechnicus. In de meeste gevallen worden implantaatkronen en -bruggen geadviseerd wanneer het restgebit sterk en gezond genoeg is. De vergoeding van de implantaatkroon of implantaatbrug is afhankelijk van uw verzekeraar en de polis die u bij hen heeft afgesloten.

Brug op Implantaat


In sommige gevallen kan, (in plaats van voor een brug), gekozen worden voor een kroon op een implantaat. Dit noemen we een enkeltandvervanging. Bijvoorbeeld: als een patiënt één tand of kies mist, moeten bij een brug twee gezonde tanden of kiezen worden bewerkt om er weer een mooi geheel van te maken. Bij een implantaatkroon is dit niet nodig, omdat een kunstwortel in de kaak wordt gezet.

Op deze wortel wordt een hulpstuk geschroefd. Dit kan een complete kroon zijn, maar ook een opzetstuk waar de kroon overheen gezet wordt. Op deze manier wordt een complete tand of kies vervangen zonder dat omliggende tanden of kiezen hier schade aan ondervinden. Het inzetten van een implantaat gebeurt bij de implantoloog of bij de kaakchirurg. Het plaatsen van een kroon kan bij de tandarts gebeuren.

Voorbeelden meervoudige Implantaat Vervanging
Site ontworpen door ABIO BV Plecht 38, 1319 BD Almere http://www.abio.nl