Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

Implantaat vragen

Wat is een implantaat?

Voor iedere leeftijdscategorie kan de implantaat technologie uitkomst bieden, als het vullen en repareren van de natuurlijke tanden en kiezen niet meer mogelijk is. Een implantaat is een kunstmatig element dat in de kaak wordt gezet en dat de functie van de natuurlijke tandwortel overneemt. Op deze implantaten in de kaak kunnen op verschillende manieren tandvervangende constructies worden gezet. Omdat het een medische ingreep is en de kunstwortel en het kaakbot met elkaar moeten hechten duurt de behandeling van begin tot einde ongeveer 3 maanden.

Kan iedereen een implantaat krijgen?

Iedere kaak die volgroeid is en die voldoende kaakbot heeft met een goede botdichtheid, kan gebruikt worden om er een implantaat in te plaatsen. 

Doet het plaatsen van een implantaat pijn?

Het inbrengen van de kunstmatige wortel (implantaat) is een operatieve ingreep die onder plaatselijke narcose wordt uitgevoerd. Eventuele napijn wordt met pijnmedicatie bestreden. Napijn komt maar beperkt voor, dus in het algemeen kun je stellen dat het plaatsen van een implantaat pijnloos is. 

Als ik voor implantaten kies, heb ik dan een tijdje geen tanden?

De tijd die er ligt tussen het plaatsen van het implantaat en het plaatsen van de uiteindelijke tandtechnische voorziening, wordt opgevuld met een noodvoorziening. U loopt dus niet zonder tanden rond.

Kan ik direct alles eten als ik het implantaat heb?

Nee, u kunt niet direct alles doen wat u wilt. Het is voor iedereen anders hoelang of het duurt voordat de implantaten belast mogen worden en u weer alles kunt doen. Maar omdat het kunstelement moet vastgroeien aan het kaakbot, gaat er bij iedereen tijd overheen. In die tussentijd wordt er een noodvoorziening aangebracht waarmee u voorzichtig moet omgaan. U kunt dus niet direct doen alsof er niets aan de hand is.

Wat kost een implantaat?

Het is voor iedereen verschillend hoe het kostenplaatje eruit gaat zien. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid implantaten, de keuze voor de opbouw en hoeveel tandprothese werkzaamheden er zijn.  

Worden implantaten door de verzekering vergoed?

Implantaten worden niet vergoed onder de basisverzekering. Alleen na toestemming van de verzekering in uitzonderingsgevallen zoals b.v.bij een tandeloze kaak die zeer ernstig is geslonken maar waarop nogwel een uitneembare prothese vastgemaakt kan worden, is dit mogelijk. Wat er precies wordt vergoed door de aanvullende verzekering, hangt van uw polis af.

Wat heeft Veenstra Tandprothetische Praktijk met Implantaten van doen?

Wij hebben als Veenstra Tandprothetische Praktijk een samenwerkingsverband met de afdeling kaakchirurgie van het ziekenhuis in Emmen. In die samenwerking kunnen wij taken op ons nemen als orienterende gesprekken, verwijzing en begeleiding, dienen wij als tussentijdse vraagbaak, helpen wij u met uw keuze op tandkleur en vormgeving van de tandprothese in uw mond en verzorgen wij het tandtechnische gedeelte in ons eigen laboratorium. De medische ingrepen worden door de medisch specialisten gedaan. Wij ondersteunen u in dit hele proces.


Site ontworpen door ABIO BV Plecht 38, 1319 BD Almere http://www.abio.nl