Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

tarieven tandprothese zorg

BASISVERZEKERING

Als u gebruik maakt van zorg die is neergelegd in de basisverzekering, dan telt het eigen risico direct. Het eigen risico, is dat gedeelte dat u zelf moet betalen en dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en met u afgerekend. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt dit verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u dit eerste (vastgestelde) bedrag van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, die altijd vergoed worden. Mensen met een laag inkomen en/of een chronische ziekte hebben recht op compensatie vergoedingen.
Maar in het algemeen is het zo dat als u aanspraak maakt op vergoedingen vanuit de basisverzekering uw eigen risico eerst ingaat. Het eigen risico is dat gedeelte van uw rekeningen, dat u zelf moet betalen. Dus voordat de zorgverzekeraar tot vergoeding van uw kosten overgaat, moet u dit bedrag (voor dat jaar) eerst zelf betaald hebben. Dat is uw risico. Pas boven dit bedrag keert de verzekering de vergoeding uit. Dit eigen risico is voor iedereen verplicht. Iemand die in een bepaald jaar geen aanspraak maakt op vergoedingen vanuit de basiszorg, betaalt dit eigen risico ook niet.

Nu wordt ook niet alle zorg voor 100% vergoed onder de basisverzekering. Voor sommige zorg is wettelijk een eigen bijdrage vastgesteld. Een volledige gebitsprothese is zo'n voorbeeld waarbij een wettelijke eigen bijdrage van 25% is vastgesteld. Van de totale rekening wordt 75% vergoed vanwege de basisverzekering. Deze 75% krijgt u van de verzekering uitgekeerd als vergoeding.

Zijn dit ook de eerste vergoedingen van het lopende jaar, die u aanvraagt bij de verzekeraar, dan betaalt u van deze 75% eerst ook nog het eigen risico van dat jaar zelf. U betaalt dan dus zowel een eigen bijdrage als een eigen risico. Heeft u uw eigen risico al betaald doordat u al meer zorg heeft afgenomen en het eigen risico al heeft voldaan, dan betaalt u alleen de eigen bijdrage: 25% van de totale rekening.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering die voor iedereen geldt, bestaat er ook de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te nemen bij de zorgverzekeraar. Deze aanvullende dekt dan de zorg die niet door de basisverzekering wordt afgedekt. Dit kan b.v. de vergoeding van fysiotherapie of tandzorg zijn. Dit is geen verplichting maar wordt op basis van vrijwilligheid afgesloten. Er bestaat geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar, dus zij mogen u vragen stellen over uw gezondheid voordat zij u accepteren en kunnen u dus als klant weigeren.

Vergoeding afhankelijk van tandprothese en polis!Kosten en vergoedingen

Wat in uw geval door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, is afhankelijk van de prothese en van de polis. Om u toch een beeld te geven staan hieronder enkele indicaties. Ook helpen wij u graag verder. Wanneer u bij ons een offerte opvraagt (dit is kosteloos), kunt u deze aan uw zorgverzekeraar voorleggen. Die informeert u vervolgens over de exacte vergoedingen in uw situatie.

Volledige prothese

Een volledige prothese (een bovenprothese en/of een onderprothese die niet gedeeltelijk is) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Het opvullen en repareren van een volledige prothese wordt 100% vergoed uit de basisverzekering.

Gedeeltelijke prothese

Een gedeeltelijke prothese wordt niet uit de basisverzekering vergoed, maar wel gedeeltelijk vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Vergoeding is dus afhankelijk van óf u die aanvullende verzekering heeft en zo ja, hoe uitgebreid die is.

Het opvullen en repareren van een gedeeltelijke prothese wordt niet uit de basisverzekering vergoed.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden elke vijf jaar een nieuwe prothese. Wij adviseren meestal een prothese te vervangen tussen de vijf en acht jaar, afhankelijk van verschillende factoren zoals slijtage en pasvorm.

Wij helpen u zodat u precies weet waar u aan toe bent !

Site ontworpen door Plecht 38, 1319 BD Almere tel:036-5240366 http://www.abio.nl