Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

Kroon en brug

Een kroon is het zichtbare gedeelte van tanden en kiezen. Dit zijn onze natuurlijke tanden en kiezen. Als de tandarts u een kroon of een brug adviseert, dan gaat het over een tandprothese. Een kunstmatige kroon wordt vaak gebruikt als er onvoldoende mogelijkheden meer zijn om een vulling te plaatsen. Ook komt het vaak voor dat er cosmetische motieven een rol spelen, zoals zichtbare slecht gevormde of verkleurde tanden of kiezen. Of als mensen na een ongeluk met een afgebroken tand worden geconfronteerd. In die gevallen adviseert de tandarts een kroon. Is er sprake van meerdere tanden (3), dan spreekt men van een brug.

Wat is een kroon
Een kroon is een kunsttand of kunstkies die over een beschadigde tand of kies wordt geplaatst. De tandprothese wordt als een kapje over de natuurlijke kroon geplaatst. Dit is een kapje van een keramiek en/of metaal dat passend gemaakt is. Omdat het ruimte inneemt en geplakt wordt met een cementachtige lijm moeten de natuurlijke tanden en kiezen eerst afgeslepen worden.Waar wordt een kroon van gemaakt
Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt, bijvoorbeeld van (edel)metaal, waar bovenop en omheen porselein gebakken kan worden. Porselein is een materiaal met de natuurlijke look en kleur van eigen tanden en kiezen.
Een kroon kan ook zónder (edel)metaal gemaakt worden. Dan is het een volledig keramische kroon die geheel uit tandkleurig materiaal is opgebouwd. Deze kronen worden veelal gebruikt voor de voortanden. In sommige gevallen worden kronen volledig van (goud)metaal gemaakt.

Hoe wordt een kroon aangemeten
De tandarts bewerkt de eigen tand of kies die “gekroond” moet worden door de tand of kies te beslijpen. Daarna wordt een afdruk van de tand of kies gemaakt en die afdruk wordt opgestuurd naar het laboratorium. Vervolgens wordt door ons de kroon gemaakt.Meestal krijgt u eerst een zogenoemde noodkroon. Dan valt het minder op dat de eigen tand of kies is weggeslepen en wordt de bewerkte tand of kies en uw mond beschermd tegen beschadigingen. Wanneer de definitieve kroon klaar is, wordt de noodkroon verwijderd en kan de definitieve kroon geplaatst worden door de tandarts. De kroon wordt dan met een speciaal kleefmiddel (cement) vastgezet over de bewerkte tand of kies.

Wat is een brug
Een brug is een aan elkaar vastgemaakte combinatie van minstens drie kronen. Stel u mist twee voortanden. De tanden die naast de voorste twee tanden staan, worden bewerkt (beslepen, net als bij een kroon). Vervolgens worden vier aan elkaar vastzittende kronen geplaatst, waarvan de buitenste twee hol zijn en over de tanden passen die naast de voorste twee ontbrekende tanden staan. Op de plaats van de ontbrekende tanden zitten de zogenoemde dummy´s (volledige kunsttanden). Er wordt dus op pijlers van natuurlijke tanden een overbrugging gemaakt met kunststanden. Een brug kan van dezelfde materialen gemaakt worden als een kroon.

Hoe wordt een brug aangemeten
Het aanmeten van een brug gebeurt op dezelfde wijze als een kroon, alleen moeten er meerdere tanden en kiezen bewerkt en beslepen worden. Ook in het geval van een brug kan er een noodvoorziening gemaakt worden.
Kronen en bruggen vallen onder de adhesieve tandheelkunde. Dat noemt men zo omdat er gebruik gemaakt wordt van producten die kleven aan de tand. De materialen hebben meestal de kleur van de tand. 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Kom gerust eens bij ons langs!

Site ontworpen door ABIO BV Plecht 38, 1319 BD Almere http://www.abio.nl