Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

Marktontwikkelingen

In de branche van mondzorg (waaronder de tandtechniek en tandprothetiek valt) heeft de crisis, net als in alle andere sectoren, een rol van betekenis gespeeld. Dat is ook logisch want veel mensen bezuinigen op een gebitsreparatie of stellen het aanschaffen van een nieuwe tandprothese nog even uit. In een tijd van onzekerheid, waar Nederland in verkeert, is dit heel begrijpelijk. In onze branche, net als in andere sectoren, heeft dit tot gevolg gehad dat bedrijven gingen samenvoegen in allerlei grotere centra tegen waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn. Zo zie je tandartsen en orthodontisten of met implantologen zijn gaan samenwerken in een praktijk. Tandartsen met Mondhygiënisten een praktijk beginnen enz.. Een logisch gevolg van het moeten verminderen van het kostenpatroon van veel praktijken.

Wij zijn als Veenstra Emmen een familiebedrijf, waarin de passie voor het werk, de keuzen tot samenwerking hebben bepaald. Wij hebben een allround tandtechnisch laboratorium, waarin kroon- en brugwerk, het prothesewerk inclusief framewerk (ook in edelmetaal) wordt gedaan, EN een tandprothetische praktijk waar de participatie mogelijkheden in de patiëntenbehandeling zijn gekomen en er een taakdelegatie is ontstaan van het werk dat oorspronkelijk door tandartsen werd gedaan. We zien dit als een kwaliteitsverbetering om dicht bij de klant te kunnen staan als het om tandprothese werkzaamheden gaat wat, mede door het tandartsen tekort is ingegeven.

Naast de crisis is de druk extra aangezet in de mondzorgbranche door de tandarts tarieven discussie die voor veel onrust bij de klanten zorgde. Voeg daarbij het feit dat zorgverzekeraars veranderingen aanbrachten en mensen niet langer meer kronen en bruggen volledig vergoed krijgen in hun (basis) of aanvullende pakket, dan is een onrustige afnemersmarkt het vanzelfsprekende gevolg. 

Hierdoor is de klant kritischer geworden op de faktuur en wil inzicht in de kostenpatronen hebben. Wij vinden helderheid op kosten een element van goede klantrelaties en geven hier alle inzicht in. 

Ook komt het vaker voor dat vanwege financiële problemen, de klant andere keuzes maakt in het aanbod van de producten. 

Kwaliteitskeuzen liggen dan vaak in de niche markten van de branche en wij, als Veenstra Emmen, vinden dit een ontwikkeling die wij niet ondersteunen. Wij begrijpen heel goed dat mensen, binnen eigen budget, een verantwoorde keuze dienen te maken. Wij vinden echter ook dat zij die keuze in het lange termijn perspectief van behoud van tanden, kiezen, kaken en van functionaliteit moeten kunnen maken. Wij denken daarom altijd met de klant mee en leggen alternatieven ter overweging voor die nooit slechts vanuit een van de besliscriteria tot stand zijn gekomen. 


De tandzorg in totaliteit is ook veranderd. Goede voorlichting en goede mondzorgvoorzieningen hebben ertoe bijgedragen dat mensen meer belang zijn gaan hechten aan mondhygiëne en een goed gebit. 

De restauratieve tandverzorging kreeg meer ruimte en het gevolg daarvan is dat mensen NU langer hun eigen tanden en kiezen behouden. Ook orthodontie (de aandacht voor de functie van het gebit en de gebitscorrecties) werd en wordt veelvuldig toegepast. Dat is een goede ontwikkeling, waar wij achter staan. 

Gelijktijdig zijn mensen minder bang voor de tandarts geworden door betere programma's aan de ene kant en aandacht voor angstreductie bij de patient, door de tandarts en andere mondzorgers, aan de andere kant. Hierdoor zijn er een aantal kwaliteitsslagen behaald waar wij erg content over zijn. 

Hierdoor onstond ook meer aandact voor de cosmetische kant van het vak en kwamen mondzorg activiteiten op binnen de cosmetische branche. Tanden bleken bij de schoonheidsspecialisten is daarvan een voorbeeld.
Natuurlijk is het cosmetisch effect van een mooie lach en mooie tanden belangrijk in de mondzorg. Krijgen mensen met een mooi gebit in vergelijking met mensen die geen mooi gebit hebben, andere reacties uit hun omgeving. Ook de psychologische effecten moeten niet worden onderschat.


PROFESSIONELE KWALITEIT IN DE MONDZORG DIENT VOOROP TE STAAN!

Site ontworpen door ABIO BV Plecht 38, 1319 BD Almere http://www.abio.nl